sublime text 4 mac功能及安装 及 win版安装

image

软件安装与激活图文步骤

下面我们开始安装,先安装Sublime Text包,将左侧【Sublime Text】拖入右侧【Applicatios】应用程序中进行安装,如下图:

image
image

MAC 版 安装提示了文件损坏 解决方案:

方案1:http://www.123soft.cn/show-195.html
                     方案2:http://www.123soft.cn/show-196.html
                     方案3:http://www.123soft.cn/show-194.html
 


win版 安装步骤:


1.直接解压到要安装的文件夹;

2.安装路径不要使用中文

3.点击添加右键菜单.bat

4.直接单击倒数第三个文件即可使用

image